Granty stypendialne

 • Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

 • Stypendia i granty ministerialne
  Narodowe Centrum Nauki

 • Fundacje i stowarzyszenia
  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

  Start – roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonychZachęcamy do aplikacji o roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 PLN. W edycji 2013 r. Fundacja przyzna do 130 rocznych stypendiów. Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.
  Termin składania wniosków mija 31 października 2014 r.
  Szczegóły można znaleźć na stronie: www.fnp.org.pl