Kontakt

Samorząd Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

   ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

   00-908 Warszawa 49

   e-mail: doktoranci@wat.edu.pl

   tel.

| Łukasz Kominek – Przewodniczący Samorządu Doktorantów

   tel.

   e-mail: lukasz.kominek@wat.edu.pl