Akty wewnętrzne

  • Regulamin studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego
  • Statut Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego
  • Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego
  • Regulamin Domu Studenckiego
  • Regulamin zakwaterowania
  • Wniosek o miejsce w domu studenckim