Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 7/2020 z dnia 05 marca 2020 r.

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT

w sprawie stwierdzenia ważności wyborów w wyborach Uzupełniających do Komisji Regulaminowej

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 7/2020 z dnia 05 marca 2020 r.