Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 6/2020 z dnia 02 marca 2020 r.

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT

w sprawie nie przeprowadzania głosowania w wyborach Uzupełniających do Komisji Regulaminowej

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 6/2020 z dnia 02 marca 2020 r.