Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 5/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT

w sprawie terminarza wyborczego  w wyborach uzupełniających do Komisji Regulaminowej na kadencję 2020-2021

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 5/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.