Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 4/2020 z dnia 08 lutego 2020 r.

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT

w sprawie powołania Komisji Wyborczej SD WAT w wyborach Uzupełniających do Komisji Regulaminowej

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 4/2020 z dnia 08 lutego 2020 r.