Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 3/2020 z dnia 07 lutego 2020 r.

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT

w sprawie terminarza wyborczego w wyborach uzupełniających do Komisji Regulaminowej na kadencję 2020-2021

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 3/2020 z dnia 07 lutego 2020 r.