Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 2/2020 z dnia 07 lutego 2020 r.

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT

w sprawie Zrządzenia Wyborów Uzupełniających do Komisji Regulaminowej

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 2/2020 z dnia 07 lutego 2020 r.