Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 1/2020 z dnia 11 stycznia 2020 r.

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT

w sprawie stwierdzenia ważności wyborów przeprowadzonych przez Komisję Skrutacyjną
na zebraniu wyborczym Samorządu Doktorantów

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 1/2020 z dnia 11 stycznia 2020 r.