Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 1/2020 z dnia 08 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT

w sprawie podania do wiadomości doktorantów wyników głosowania przeprowadzonych
przez Komisję Skrutacyjną na zebraniu wyborczym Samorządu Doktorantów

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 1/2020 z dnia 08 stycznia 2020 r.