Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Doktorantów Samorządu Doktorantów WAT nr 5/2019 z dnia 12.02.2019 r.

Obwieszczenie

Komisarza Wyborczego Doktorantów
Samorządu Doktorantów WAT

 nr 5/2019 z dnia 12.02.2019 r.

 w sprawie podania do wiadomości doktorantów wyników głosowania
przeprowadzonych przez Komisję Skrutacyjną
na zebraniu wyborczym WRD WME

Obwieszczenie nr 5_2019 wyniki wyborów wewnętrznych WRD WME