Decyzja Komisarza Wyborczego Doktorantów Samorządu Doktorantów WAT nr 11/2019 z dnia 04.02.2019 r.

Komisarza Wyborczego Doktorantów
Samorządu Doktorantów WAT

 nr 11/2019 z dnia 04.02.2019 r.

 w sprawie czasu i miejsca drugiego spotkania wyborczego
organów jednoosobowych WRD WME 2019-2020

Decyzja nr 11_2019 Wybory wewnętrzne WME