Decyzja Komisarza Wyborczego Doktorantów Samorządu Doktorantów WAT nr 10/2019 z dnia 30.01.2019 r.

Decyzja

Komisarza Wyborczego Doktorantów
Samorządu Doktorantów WAT

nr 10/2019 z dnia 30.01.2019 r.

 w sprawie czasu i miejsca wyborów
członków WRD WCY na kadencję 2019-2020

Decyzja nr 10_2019 Wybory WRD WCY