Decyzja Komisarza Wyborczego Doktorantów Samorządu Doktorantów WAT nr 9/2019 z dnia 29.01.2019 r.

Decyzja

Komisarza Wyborczego Doktorantów
Samorządu Doktorantów WAT

 nr 9/2019 z dnia 29.01.2019 r.

w sprawie stwierdzenia ważności wyborów
przeprowadzonych na spotkaniu wyborczym WRD WML

Decyzja nr 9_2019 ważność wyborów wewnętrznych WRD WML