Decyzja Komisarza Wyborczego Doktorantów Samorządu Doktorantów WAT nr 5/2019 z dnia 11.01.2019 r.

Decyzja

Komisarza Wyborczego Doktorantów
Samorządu Doktorantów WAT

 nr 5/2019 z dnia 11.01.2019 r.

 w sprawie czasu i miejsca spotkania wyborczego
organów jednoosobowych WRD WML 2019-2020

Decyzja nr 5_2019 Wybory wewnętrzne WML