Decyzja Komisarza Wyborczego Doktorantów Samorządu Doktorantów WAT nr 4/2019 z dnia 10.01.2019 r.

Decyzja

Komisarza Wyborczego Doktorantów
Samorządu Doktorantów WAT

 nr 4/2019 z dnia 10.01.2019 r.

 w sprawie czasu i miejsca spotkania wyborczego
organów jednoosobowych WRD WME 2019-2020

Decyzja nr 4_2019 Wybory wewnętrzne WME