Decyzja Komisarza Wyborczego Doktorantów Samorządu Doktorantów WAT nr 3/2019 z dnia 09.01.2019 r.

Decyzja

Komisarza Wyborczego Doktorantów
Samorządu Doktorantów WAT

 nr 3/2019 z dnia 09.01.2019 r.

 w sprawie czasu i miejsca spotkania wyborczego
organów jednoosobowych WRD WIG 2019-2020

Decyzja nr 3_2019 Wybory wewnętrzne WIG