Obwieszczenie wyborcze dot. wyborów wew. WRD WIG

Obwieszczenie nr 3_2018 wyniki wyborów wew WRD WIG