Obwieszczenie wybory uzupełniające WRD WCY

Obwieszczenie nr 2_2018 wyniki wyborów uzupełniających WCY