Ważność wyborów uzupełniających WRD WIG

Decyzja nr 2_2018 Ważność wyborów uzupełniających WRD WIG