Szkolenia PolDoc w styczniu. Zapraszamy!

Stowarzyszenie Rozwoju Karier
Doktorantów i Doktorów

Zapraszamy na szkolenia, warsztaty i webinary PolDoc!

Szkolenia/Warsztaty

Jak zorganizować konferencję naukową?

Szkolenie w Warszawie.
30 stycznia 2018, godz.16.00 – 19.00
Prowadzący: mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24 (budynek Samorządu Studentów UW), sala 100.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sprawnego zorganizowania konferencji naukowej, zarówno wydziałowej jak i międzynarodowej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć optymalny budżet konferencji, wybrać jej miejsce, zaprosić uczestników i ją wypromować. Szkolenie zawiera także informacje na temat tego jak zaplanować przebieg wydarzenia, gdzie szukać pomocy przy organizacji, jak zadbać o bezpieczeństwo jego uczestników, jak zapewnić dojazd i zakwaterowanie najważniejszym gościom oraz jak wynająć odpowiednią firmę cateringową. Dla chętnych możliwe będzie też sporządzenie własnego, wstępnego planu organizacji konferencji.

Jak sprawnie napisać doktorat?

Szkolenie w Krakowie.
27 stycznia 2018, godz.10.30 – 13.30
Prowadzący: dr Justyna Małkuch-Świtalska
Miejsce szkolenia: Kraków, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. prof. S. Łojasiewicza 6, parter

Szkolenie skierowane jest do osób będących w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej, na różnych etapach prowadzenia badań lub pisania dysertacji. Podczas zajęć przeanalizowane zostaną główne przeszkody, jakie utrudniają przygotowanie doktoratu, omówione będą również podstawowe procesy psychologiczne towarzyszące studiom doktoranckim i prowadzeniu badań. Szczególny nacisk położony zostanie na znajomość oraz umiejętne dobieranie metod badawczych, a także na dobry kontrakt z promotorem. Jeśli uczestnicy wyrażą taką potrzebę, będą mogli wykonać podstawowe ćwiczenia analizujące proces pisania rozprawy. Dzięki temu uczestnicy szkolenia będą mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, jak, kiedy oraz co pisać, by należycie przedstawić rezultaty swoich badań i je obronić.

Podstawy dobrej komunikacji w zespole

31 stycznia 2018, godz. 18.00-20.00
Prowadzący: mgr Agnieszka Grzegorczyk

Właściwa komunikacja w zespole stanowi jeden z podstawowych elementów warunkujących osiągniecie wyznaczonych celów grupowych i indywidualnych. W czasie webinarium dotyczącego postaw dobrej komunikacji w zespole szczególny nacisk zostanie położony na poznanie zarówno zasad skutecznej komunikacji w zespole, jak i technik z nią związanych. Omówione zostaną także narzędzia i zasady budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu.

Webinarium z cyklu „Pisz doktorat razem z nami! Wyzwania, motywacje, techniki” – Spotkanie IV

29 stycznia 2018, godz. 18.00-20.00 Prowadzący: dr Justyna Małkuch -Świtalska

W styczniu zapraszamy również na ostatnie w tym semestrze spotkanie z cyklu „Pisz doktorat razem z nami! Wyzwania, motywacje, techniki”. W czasie webinarium nadal będziemy rozmawiać o trudnościach, z jakimi musi się mierzyć młody naukowiec i wspólnie szukać rozwiązań, które mogą tym trudnościom zaradzić.

UWAGA! W tym webinarium mogą także uczestniczyć członkowie PolDoc, którzy nie byli obecni na żadnym z dotychczasowych webinariów PolDoc z tego tematu.