Ważność wyborów organów jednoosobowych WRD WEL

Decyzja nr 39 Ważność wyborów wew WRD WEL