Wyniki wyborów organów jednoosobowych WRD WME

Na podstawie § 13 ust. 1 „Ordynacji Wyborczej SD WAT” stanowiącej załącznik nr 1 do „Regulaminu SD WAT”[1] podaje się do wiadomości doktorantów, że w wyborach przeprowadzonych przez Komisję Skrutacyjną na zebraniu wyborczym Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Mechanicznego w dniu 01 marca 2017 wybrani zostali:

 

  • przewodniczący WRD WME – Urszula Sobczak;
  • zastępca Przewodniczącego WRD WME – Karol Kończalski;
  • sekretarz WRD WME – Paulina Zdunek;
  • kandydat na przedstawiciela w Komisji Dyscyplinarnej Doktorantów – Paulina Zdunek;
  • przedstawiciel doktorantów w Kolegium Elektorów WME – Olga Michnikowska;
  • przedstawiciel doktorantów w Radzie WME – Olga Michnikowska;
  • przedstawiciel doktorantów w Wydziałowej Komisji Wyborczej WME – Karol Kończalski

Obwieszczenie nr 6_2017 wyniki wyborów wew WRD WME

Pisemne protesty należy zgłaszać do Komisarza Wyborczego SD WAT w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów, tj. do dnia 06.03.2017 r.

[1] Regulamin SD WAT został przyjęty uchwałą Rady Doktorantów WAT nr 3/SD/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu Samorządu Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.