Ważność wyborów WRD WCY

Stwierdza się ważność wyborów członków WRD WCY przeprowadzonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą w I Obwodzie Wyborczym – WCY w dniu 25 lutego 2017 r.

Decyzja nr 24 Ważność wyborów WRD WCY