Decyzja Komisarza Wyborczego Doktorantów Samorządu Doktorantów WAT nr 20/2019 z dnia 08.04.2019 r.

Decyzja Komisarza Wyborczego Doktorantów Samorządu Doktorantów WAT  nr 20/2019 z dnia 08.04.2019 r.  w sprawie stwierdzenia ważności wyborów przeprowadzonych przez Komisję Skrutacyjną na drugim zebraniu wyborczym Samorządu Doktorantów Decyzja nr 20_2019 Ważność Wyborów przedstawicieli Samorządu do Senatu i Kolegium Elektorów Akademii

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Doktorantów Samorządu Doktorantów WAT nr 10/2019 z dnia 04.04.2019 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Doktorantów Samorządu Doktorantów WAT  nr 10/2019 z dnia 04.04.2019 r.  w sprawie podania do wiadomości doktorantów wyników głosowania przeprowadzonych przez Komisję Skrutacyjną na drugim zebraniu wyborczym Samorządu Doktorantów Obwieszczenie nr 10_2019 w sprawie podania do wiadomości doktorantów wyników głosowania przeprowadzonego na drugim zebraniu wyborczym Samorządu