Ważności wyborów przeprowadzonych na spotkaniu wyborczym WRD WME

Stwierdza się ważność wyborów organów jednoosobowych WRD WME przeprowadzonych na spotkaniu wyborczym w dniu 01 marca 2017 r. W wyniku wyborów wybrani zostali: przewodniczący WRD WME – Urszula Sobczak; zastępca Przewodniczącego WRD WME – Karol Kończalski; sekretarz WRD WME – Paulina Zdunek; kandydat na przedstawiciela w Komisji Dyscyplinarnej Doktorantów – …

Ważność wyborów WRD WCY

Stwierdza się ważność wyborów członków WRD WCY przeprowadzonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą w I Obwodzie Wyborczym – WCY w dniu 25 lutego …

stypendia 2016/2017

http://www.wat.edu.pl/?page_id=3850 –  tu można pobrać najważniejsze info nt stypendiów na ten rok (wnioski, regulaminy etc). W tym roku wnioski składamy do 17 …

Wybory organów jednoosobowych WRD WCY

Spotkanie wyborcze organów jednoosobowych Wydziałowej Rady Doktorantów WCY na kadencję 2017-2018 odbędzie się w dniu 21.10.2017 r., o godzinie 11.25, w sali …