Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 26/RKR/2019 z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie zasad gospodarowania funduszem stypendialnym oraz Regulaminu świadczeń dla studentów WAT Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 26/RKR/2019 z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zasad gospodarowania funduszem stypendialnym oraz „Regulaminu świadczeń dla studentów WAT”